تبلیغات
طنز * داستان* مطالب آموزشی و ... - اعتماد کن به ........

راننده ماشینی در دل شب راه رو گم كرد و بعد از مدتی،

ناگهان ماشینش خاموش شد...

همون جا شروع كرد به شكایت از خدا،

كه خدایا پس تو داری اون بالا چیكار میكنی ؟

چون خسته بود، خوابش برد

و وقتی صبح از خواب بلند شد،

از شكایت دیشبش خیلی شرمنده شد،

چون ماشینش دقیقا نزدیک یک پرتگاه خطرناک خاموش شده بود!

به " خداوند" اعتماد كنیم ...


تاریخ : بیستم آذر 96 | 21:31 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | پرشین بلاگ | ایران بلاگ