تبلیغات
طنز * داستان* مطالب آموزشی و ... - متن زیبا

بندی را که پاره شد 

میشود  گره زد

ولی همیشه 

یک گره باقی می ماند...مواظب باشیم رشته محبت بین ما انسانها 

پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد.


تاریخ : بیستم آذر 96 | 21:13 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | پرشین بلاگ | ایران بلاگ