تبلیغات
طنز * داستان* مطالب آموزشی و ... - اهمیت و ارزش ساده زیستی

آورده اند که بهلول بیشتر وقتها در قبرستان می نشست و روزی که هارون به قصد شکار از آن محل عبور می نمود چون به بهلول رسید گفت:بهلول چه می کنی؟

بهلول جواب داد: به دیدن اشخاصی آمده ام که نه غیبت مردم را می نمایندونه از من توقعی دارند و نه مرا اذیت و آزار می دهند.

هارون گفت: آیا می توانی از قیامت و صراط و سوال و جواب آن دنیا مرا آگاهی دهی؟

بهلول جواب داد:به خادمین خود بگو تا درهمین محل آتش نمایند وتابه ای برآن نهند تا سرخ و داغ شود.

هارون امر نمودچنین کردند.

آنگاه بهلول گفت: ای هارون من با پای برهنه بر این تابه می ایستم و خود را معرفی می نمایم و سپس تو هم باید پای خود را مانند من برهنه کنی و خود را معرفی نمایی و آنچه خورده ای و پوشیده ای ذکر نمایی.

هارون قبول کرد.

آنگاه بهلول روی تابه ایستاد و فوری گفت:

بهلول و خرقه

نان جو و سرکه

وفوری پایین آمد و ابدا پایش نسوخت.

چون نوبت به هارون رسید به محض اینکه خواست خود را معرفی نماید نتوانست وپایش بسوخت و به پایین افتاد.

سپس بهلول گفت:

ای هارون سوال و جواب قیامت نیز به همین صورت است؛آنها که ساده زیست بوده اند واز تجملات دنیایی بهره ندارند آسوده بگذرند و آنها که پایبند تجملات دنیا باشند به مشکلات گرفتار آیند....

 تاریخ : بیست و هشتم مهر 95 | 08:08 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | پرشین بلاگ | ایران بلاگ